Naar hoofdinhoud Naar footer

RegioKracht

RegioKracht: versnellen van noodzakelijke transities

De noodzakelijke transities in de zorg vragen nieuwe denkbeelden.’

Gepubliceerd op: 14-11-2023

RegioKracht: versnellen van noodzakelijke transities

De zorg en ondersteuning aan oudere mensen en mensen met een beperking toegankelijk houden; dat is een grote opgave. Het programma ‘RegioKracht in de zorg’ richt zich op het versnellen van de noodzakelijke transities. Deze transities vragen nieuwe denkbeelden. In de podcast Zorg NU Samen leer je hier meer over.

Er zijn al veel mooie initiatieven om passende en toekomstgerichte zorg te organiseren voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Via de podcast Zorg Nu Samen hoor je er alles over en leer je over nieuwe denkbeelden. In iedere aflevering gaan onze deskundigen in gesprek met een nieuwe zorgexpert. 


Luister naar de podcast

Stimuleren van regionale samenwerking

Veel bestuurders, zorginkopers, projectleiders, gemeenten en beleidsmedewerkers zijn zoekende in de grote opgave waar we voor staan. De urgentie is tegelijk hoog. Met regionale samenwerking bereik je schaalgrootte én slagkracht. RegioKracht stimuleert die samenwerking waar nodig.

Het programma ondersteunt zorginkopers, bestuurders en programmamanagers bij het ontwikkelen van een stevige en duurzame samenwerking. Toegewerkt wordt naar een gezamenlijke regiovisie, daadkracht op basis van keuzes, en slim en efficiënt organiseren. Op de volgende thema’s wordt actie ondernomen: regionale (domeinoverstijgende) samenwerking, modern werkgeverschap, technologie en innovatie, en scheiden van wonen en zorg.

Ervaringslessen en kennis aanbieden en doorontwikkelen

Binnen het programma worden ervaringslessen en kennis sectorbreed aangeboden en doorontwikkeld. Deze lessen en kennis gaan over visieontwikkeling, samenwerken en successen in de regio.

De kennis van RegioKracht wordt gedeeld met zowel beleidsmakers als beleidsuitvoerders van zorgorganisaties, zorgkantoren en domeinoverstijgende partners.


'Met deze aanpak leggen we bij alle betrokken organisaties een stevige basis voor samenwerking in de regio. En we versnellen de noodzakelijke transities, nu en in de toekomst.'

Praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking

Noord- en Midden-Limburgse zorgorganisaties kozen ‘gezond roosteren en plannen’ als een thema om samen aan te pakken. Het thema werd vertaald in een actielijn van het samenwerkingsverband ZorgConnect Limburg met drie doelen: tevreden cliënten, tevreden medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Met resultaat: plannen in plaats van puzzelen. Medewerkers trainen, inzicht krijgen in data en de juiste tools ontwikkelen, hielpen hierbij.

Deel deze pagina via: