Naar hoofdinhoud Naar footer

Medisch-generalistische zorg

Regionale behandeldienst Zuid-Limburg efficiënt en beter voor cliënt

‘Samenwerking nodig om in toekomst goede medisch-generalistische zorg in regio te kunnen garanderen'

Gepubliceerd op: 13-11-2023

Regionale behandeldienst Zuid-Limburg efficiënt en beter voor cliënt

‘Efficiënter, goedkoper, je bedient meer cliënten en organisatieszijn erbij gebaat.’ Zo vat bestuurder Michael Hamers van Zorg Groep Beek het project samen waarin een regionale behandeldienst werd opgezet voor kleine en middelgrote ouderenzorgorganisaties in Zuid-Limburg. Het is een sprekend voorbeeld van medisch-generalistische zorg in de regio (MGZ). ‘Ik kan iedereen in Nederland aanraden om ons voorbeeld te volgen’, zegt Michael.

Het project werd uit nood geboren. Huisartsen in de regio gaven aan dat de bereikbaarheid van een eigen specialist ouderengeneeskunde (SO) ook in kleinere zorgorganisaties in de avond- nacht- en weekenddienst (ANW) volgens een nieuw protocol voortaan vereist was.

YouTube video thumbnail

Meerdere zorgorganisaties – samen één SO

Maar kleinschalige zorgorganisaties zoals Zorg Groep Beek, waarin de huisarts verantwoordelijk is voor cliënten, hadden geen eigen SO. Zo ontstond het idee voor een project waarin meerdere organisaties samen één SO kunnen inzetten, op basis van het principe ‘couleur locale’: De SO richt zich dan op de identiteit van de betreffende zorgorganisatie. Tweede uitgangspunt: De kwaliteit van leven van de cliënt staat voorop en niet het medisch model. Je werkt vraaggericht in plaats van aanbodgericht. 

Medisch generalistische zorg in de regio 

De beperkte beschikbaarheid van artsen en andere behandelaren is in toenemende mate ongelijk verdeeld binnen en tussen de regio’s. Daardoor heeft een groeiende groep kwetsbare oudere en gehandicapte cliënten nauwelijks toegang tot medisch generalistische zorg. Op verzoek van het ministerie VWS ondersteunen Vilans en Erasmus Universiteit regio’s bij het ontwikkelen van nieuwe wegen voor de medisch generalistische zorg met het programma 'MGZ in de regio'. Meld je aan voor ondersteuning of stuur je vraag naar mgzinderegio@vilans.nl.

Deel deze pagina via: