Naar hoofdinhoud Naar footer

Implementatie Zorgstandaard Dementie

Zorgstandaard Dementie: ondersteuning op het juiste moment

‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen met dementie de juiste zorg krijgen?’

Gepubliceerd op: 12-11-2023

Zorgstandaard Dementie: ondersteuning op het juiste moment

Bijna maandelijks vinden leerbijeenkomsten en webinars plaats voor regionale dementienetwerken en andere partijen uit zorg en welzijn. Zij gaan of zijn al aan de slag met de Zorgstandaard Dementie, zodat mensen met dementie de juiste zorg krijgen. Waar zijn deze activiteiten voor bedoeld? En waar gaat de zorgstandaard over?

De bijeenkomsten zijn een laagdrempelige manier om kennis en ervaring uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Actuele thema’s komen aan bod, zoals het terugkerende en belangrijke onderwerp casemanagement.

YouTube video thumbnail

 

'Het helpt me als casemanager om de zorgen over mensen met dementie te delen met anderen. Ook leer ik waar ik aandacht aan kan besteden.'

Dementie Netwerk Nederland (DNN), Movisie en Vilans organiseren verschillende activiteiten tot en met 2026.

Wat is de Zorgstandaard Dementie?

Dementie is een voortschrijdende ziekte met verschillende fases. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken, vragen en spelers. De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal.

Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie werkt samen met de regionale dementienetwerken in Nederland aan de implementatie van de Zorgstandaard. Een belangrijk hulpmiddel om op het juiste moment de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

Nationale Dementiestrategie

Dit programma maakt onderdeel uit van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het werkplan wordt aangestuurd door DNN. Marieke van Werkhoven is bij DNN de landelijk coördinator Zorgstandaard Dementie.

Meer weten over het programma?  Kijk op de website.

Deel deze pagina via: