Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisinfrastructuur

Weten wat je niet weet

‘Dit rapport helpt om onderzoek aan te laten sluiten bij vragen uit de praktijk’ 

Gepubliceerd op: 05-06-2024

Welke kennisvragen hebben professionals in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg? Vilans inventariseert dat gestructureerd en laat zorgprofessionals die vragen ook prioriteren. Zo krijgt het inzicht in welke kennis nog ontbreekt of toegankelijker gemaakt moet worden. In 2023 verscheen het rapport ‘Kennisvragen langdurige zorg 2023’ dat helpt bij het opstellen van bijvoorbeeld onderzoeks-agenda’s.

Lia Davelaar, directeur Kennisverspreiding en Kennistoepassing: ‘Vilans heeft een ondersteunende rol in de kennisinfrastructuur van de langdurende zorg. Dat betekent dat wij praktijk, onderwijs en wetenschap dichter bij elkaar willen brengen. We verspreiden niet alleen kennis. We halen ook actief kennisvragen op uit de praktijk om daarmee input te leveren voor de onderzoeksagenda’s. Zodat onderzoek kan aansluiten bij vragen die begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen hebben. Dit rapport gaat ons daar enorm bij helpen!’ 

Meest genoemde thema’s ouderenzorg 

  • Onbegrepen gedrag: gedragsproblemen die een negatief effect hebben op de cliënt of diens omgeving. Meer kennis hierover: Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie (Zorg voor Beter)
  • Eigen regie en zelfredzaamheid. Eigen regie: mensen zelf laten beslissen en de mogelijkheid geven gehoord te worden. Zelfredzaamheid: het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Meer kennis hierover op de themapagina: Zelfredzaamheid.
  • Familieparticipatie: samenwerken met en ondersteunen van familie. Meer kennis hierover op: Hulpmiddelen voor informele zorg.
  • Dementie: verzamelnaam voor ziekten, waaronder Alzheimer, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Meer kennis hierover op de themapagina: Dementie (Zorg voor Beter).
  • Palliatieve zorg: de zorg rondom het levenseinde. Meer kennis hierover op de themapagina: Palliatieve zorg (Zorg voor Beter).
  • Persoonsgerichte zorg: zorgvisie waarbij de persoon met diens wensen en mogelijkheden centraal staat en niet de aandoening of beperking. Meer kennis hierover op de themapagina: Persoonsgerichte zorg

Meest genoemde thema’s gehandicaptenzorg 

Deel deze pagina via: