Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorg

Hoogtepunten in 2023

'Meer kwaliteit van leven en een betere gezondheid mogelijk dankzij digitale zorg’  

Gepubliceerd op: 05-06-2024

Digitale zorg kan het welzijn en de gezondheid van burgers ondersteunen en de werkdruk van zorgprofessionals verlichten. Om het gebruik van zorgtechnologie te versnellen, ontwikkelt en verspreidt Vilans, samen met partners, kennis over de inzet van digitale zorg. Vanzelfsprekende inzet van digitale zorg is één van de speerpunten van Vilans. Dit zijn enkele hoogtepunten in 2023.

Kennisbank Digitale Zorg 

Vilans breidde in 2023 de informatie op de Kennisbank Digitale Zorg verder uit, een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. Vilans deelt onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie, waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen. Daarnaast bevat de kennisbank (best) practices, ervaringen met pilots, de opzet van pilots, financieringsmogelijkheden en in welke context toepassingen waardevol zijn.

In de kennisbank vind je onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie, met aandacht voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen.


Onderzoek naar verbeteringen 

Hoe verbeteren zorgtechnologieën als een exoskelet, heupairbag, VR-ervaringen, medicijndispensers of een aantrekhulp voor steunkousen het werk in de praktijk? Samen met zorgorganisaties van Anders Werken in de Zorg West-Brabant onderzocht Vilans dat. De resultaten werden gepubliceerd in rapportages en factsheets. Dit verlaagt voor andere zorgorganisaties de drempels om deze technologieën te gaan gebruiken. Klik hier om meer te lezen.

Position paper datagedreven werken in de zorg 

De verwachtingen van datagedreven werken in de zorg zijn hoog. Maar voor veel zorgaanbieders blijkt het lastig om hier stappen in te zetten. Vilans bracht in 2023 een position paper uit dat bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs wil motiveren het gesprek aan te gaan over wat datagedreven werken voor hun eigen organisatie kan betekenen en wat daarvoor nodig is. Klik hier om meer te lezen.

Op bezoek bij de minister 

Toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Conny Helder, nodigde Henk-Herman Nap, themacoördinator digitale zorg bij Vilans, uit om haar bij te praten over ontwikkelingen en mogelijkheden van zorgtechnologie. Hun conclusie: Eindgebruikers zijn een cruciale succesfactor in ontwerp en implementatie van zorgtechnologie. En technologie moet altijd waarde toevoegen in het leven van mensen.  Klik hier om meer te lezen.

Samenwerken met Universiteit Twente 

De Universiteit Twente en Vilans tekenden in 2023 een samenwerkingsovereenkomst over 'Waardegedreven digitale zorg'. Beide organisaties trekken hierin gezamenlijk op om kennis beter te verbinden met de praktijk. Klik hier om meer te lezen

Consortium waardebepalend onderzoek 

Onafhankelijk waardebepalend onderzoek naar de inzet van (digitale) technologische hulpmiddelen in de zorg. Vilans werkte in 2023 met een groot aantal organisaties aan het opzetten van een consortium van verschillende partijen om dit onderzoek uit te voeren. Begin 2024 is het consortium van start gegaan. Lees hier: Vilans werkt aan landelijk consortium waardebepalend onderzoek.

Innovatie-Route  

Organisaties in de gehandicaptensector ondersteunen bij de vanzelfsprekende inzet van zorgtechnologie. Dat is het doel van het programma Innovatie-Impuls II, dat Vilans, samen met Academy het Dorp, uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Zodat de zelfredzaamheid, eigen regie en kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbeteren. 

De Innovatie-Route speelt hierin een cruciale rol: een planmatige aanpak met onderbouwde kennis, praktische tools en ervaringen, die zorgorganisaties helpen zorgtechnologie duurzaam te implementeren en op te schalen. De kennis wordt opgehaald bij zorgorganisaties, mensen met een beperking, hun naasten en andere betrokkenen. En kennis wordt ook samen ontwikkeld. Waar nodig krijgen organisaties ondersteuning op maat. 

Op deze manier wordt zorgtechnologie een waardevol en vast onderdeel in de zorg en ondersteuning. Meer informatie in de voortgangsrapportage Resultaten van inzet sociale en technologische innovaties

Deel deze pagina via: