Naar hoofdinhoud Naar footer

Duurzaamheid

Vilans zet in op duurzamere zorg 

‘Met een nationale CO2-voetafdruk van 7% is het tijd om de zorgsector te verduurzamen’ 

Gepubliceerd op: 01-06-2024

Goede zorg en een gezonde planeet; daar wil Vilans aan bijdragen. Met als doel cliënten en medewerkers in de zorg langer gezond houden. En kennis en bewustwording creëren over de impact van zorg op klimaat en milieu, en andersom. Welke stappen zijn er al gezet? En wat doet Vilans om zelf een duurzame organisatie te zijn?

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Daarnaast komt 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) vanuit de zorg. De zorgsector wil gaan voor ‘duurzame zorg’ als bijdrage aan het beperken van de zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg. Dit staat in de Green deal Duurzame Zorg 3.0 die Vilans heeft ondertekend. 

Bekijk onderstaande video over het afval van één operatie:

YouTube video thumbnail

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken die zorgorganisaties, overheden en bedrijven hebben gemaakt om klimaatverandering terug te helpen dringen. Bijvoorbeeld over circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, verspilling van grondstoffen tegengaan, medicijnresten in grondwater verminderen en zorgen voor een gezonde werk- en leefomgeving. 

Diverse organisaties werken in de periode van 2023 - 2026 samen aan 5 doelen om de zorg te verduurzamen. Vilans richt zich op bijdragen aan de volgende 2 doelen:  

 1. De zorgsector zet in op de gezondheid van de bevolking, patiënten, cliënten en medewerkers. Het gaat om het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik 
 2. Meer kennis en bewustwording over de klimaat- en milieu-impact van zorg en over de impact van klimaat en milieu op gezondheid.  

Deze doelen raken thema’s waaraan Vilans werkt, zoals passende zorg, richtlijnen en protocollen, infectiepreventie, en duurzame inzet en hergebruik van hulpmiddelen.

Overzicht van bijdragen aan verduurzaming zorg

Project Duurzame Zorg

Met het project Duurzame zorg verkent Vilans de kennisbehoefte over duurzaamheid van de langdurige zorg. En hoe we, in samenwerking met andere kennispartners, hierop aan kunnen sluiten. Eind 2024 willen we hier zicht op hebben.  

Verder kijken we welke kennis en praktische hulpmiddelen zorgorganisaties nodig hebben om met verduurzaming aan de slag te gaan in lijn met de Green Deal. Ook delen we kennis via onze kennispleinen die aansluit bij de behoefte.  

Een overzicht van een aantal initiatieven en activiteiten tot nu toe: 

 • De partijen en stakeholders zijn in kaart gebracht die actief of betrokken zijn op het gebied van duurzame zorg. Denk hierbij aan branche-, kennis- en zorgorganisaties, en overheidsorganen.  
 • Ophalen kennisbehoefte en kennisvragen uit rapporten, bij branche- en zorgorganisaties, via voorbeelden van medewerkers over duurzame zorg en uit programma’s. 
 • Kennisontwikkeling: deelname aan de SDG-challenge (zie kader). En een inspirerende bijeenkomst voor JongVWS, ZonMwYoung, MovisieJong en JongVilans waar onder andere duurzame zorg centraal stond. Laura Spijkerman, adviseur leren en veranderen bij Vilans deelt haar ervaring: 
  ‘Samen met collega's uit de andere organisaties ging ik aan de slag met de casus “De meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd hoeft te worden”. Vanuit onze verschillende expertises kwamen we tot ideeën over onze bijdrage. Het mooiste was dat ik direct leuke ideeën kreeg voor een workshop voor één van onze programma's!’ 
 • Deelname aan het Groene Zorgfestival 2023
 • Kennis delen: diverse duurzame initiatieven en oproepen via kennispleinen en sociale media. 
   

Bijdrage aan Dutch Design Week 2023 

In het kader van project heeft Vilans bijgedragen aan een workshop tijdens de Dutch Design Week 2023. Hierin stond het ontwerpen, leven en werken in een gezonde zorgomgeving centraal en hoe je deze in samenwerking kan realiseren. Dit doe je door het gebruik van bestaande ontwerpprincipes en interdisciplinaire kennis. 

In deze digitale uitgave staat een bijdrage van Vilans op pagina 4, 5 over de invloed van de fysieke omgeving in de langdurige zorg en de rol van kennis: Architectuur en gezondheid | Dutch Design Week '23 by GAFarchitects - Issuu 

Lees meer over het project: Duurzame zorg (vilans.nl) 

Studententeam Vilans en ASVZ wint publieksprijs SDG-Challenge 2023

Vilans/ASVZ-team won de publieksprijs van de hbo SDG-Challenge 2023! Tijdens deze challenge werken studententeams van verschillende hogescholen aan aan een duurzaam vraagstuk.  

Vilans en ASVZ maakten hiervoor in afstemming met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een casecompetitie over duurzaamheid, in combinatie met workshops en een marketingcampagne. Zo kan ASVZ begeleiders op een positieve manier betrekken en aanmoedigen om te werken aan de duurzame doelen van de organisatie.  

ASVZ gaat verder aan de slag met het opgestelde businessplan. En Vilans kijkt naar mogelijkheden om het plan geschikt te maken voor gebruik door de gehandicapten- en ouderensector. 

Wat is de SDG-Challenge?  

De SDG-Challenge is een project van jongerenbureau Soapbox. De challenge verbindt studenten en organisaties met elkaar. Zo kunnen zij met elkaar voor een positieve impact zorgen. Dit helpt om de Sustainable Development Goals (VN-werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) te behalen.  

 Lees meer over Studententeam wint publieksprijs SDG-Challenge 2023 (vilans.nl) 

Vilans als duurzame organisatie

De interne verduurzaming is voor Vilans in 2023 een belangrijk speerpunt geweest. Ongeveer 30 medewerkers bundelden hun krachten als ‘Vilans duurzaamheidsversnellers’. De doelen? Bewustwording en betrokkenheid creëren over duurzaamheid en actief bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering. Binnen de directie is er een vast aanspreekpunt. 

Hoe is aan de bewustwording en betrokkenheid gewerkt? Een paar voorbeelden: 

 • Ideeën ophalen binnen de organisatie voor verduurzaming. 
 • Afstemming duurzamere keuzes ict, communicatiemiddelen, zoals banners, en materialen als koffiebekers. 
 • Introductie virtueel ‘Vilans deelplein’ om je goede spullen een tweede leven te geven of te vragen wie bepaalde spullen nog heeft. Er zijn al 63 deelnemers en vele transacties. 

 In 2024 ligt de focus op het voorstellen en uitvoeren van een aantal maatregelen op basis van de ideeënlijst. Ook wordt een interne kalender met activiteiten gemaakt. Vilans gaat daarnaast met Sekondant, Movisie en NJI als kennisinstituten onder hetzelfde dak bespreken hoe ze samen op kunnen trekken. En er vindt verdere afstemming plaats over duurzamere keuzes ict, communicatiemiddelen en materialen. 

Deel deze pagina via: