Naar hoofdinhoud Naar footer

Ondernemingsraad

'Grip op werk is een belangrijk thema voor medewerkers’  

‘Autonomie biedt medewerkers kansen. Grip op werk is daardoor ook een uitdaging’ 

Gepubliceerd op: 02-06-2024

Voorzitter Annemarie Baars: ‘Vilans is een dynamische organisatie, waar heel veel mogelijk is. Autonomie is bij ons dan ook een belangrijke waarde. Dit biedt kansen voor medewerkers. Tegelijkertijd zien we daardoor dat grip op het werk soms ook een uitdaging is.’

Wat doet de ondernemingsraad (OR) precies?  

‘De OR ziet toe op een gezonde organisatie en komt op voor de belangen van medewerkers. We hebben 1 keer in de 6 weken overleg met de raad van Bestuur. Tijdens deze overleggen geven we gevraagd en ongevraagd advies en worden we bijgepraat.  

Het is verder onze taak om signalen van medewerkers op te pikken. Indien nodig geven we deze signalen anoniem door aan de raad van bestuur. Daarnaast denken we mee over grote beslissingen, schrijven we adviezen en monitoren we de opvolging daarvan. 2 keer per jaar stemmen we af met de raad van toezicht en de raad van bestuur.’ 

Wie zitten er in de OR?

Ken jij onze leden van de OR? 

Op de foto bovenaan de pagina zie je op trap van links naar rechts: Lisa Delmée, Caroline van der Hout (extern ambtelijk secretaris), Paul van Broeckhuijsen, Inge Klabbers. 

Voor de trap van links naar rechts: Annemarie Baars, Marit van der Meulen en Irma Oerlemans. 

Op de foto ontbreken Hendrik Buimer, Marloes Hendriks en Marije Tanis-van Dam

Wat hebben jullie het afgelopen jaar bereikt?  

‘Wij zijn er trots op dat we als bijna volledig onervaren OR in korte tijd een goed werkende OR zijn geworden. Vorig jaar zijn er 7 nieuwe leden aangetreden in een OR die nu uit 9 leden bestaat. We zijn eind 2023 bij diverse adviesaanvragen betrokken geweest die over de ontwikkelmogelijkheden van Vilansers en verbetering van de organisatie gingen. Daar hebben we positief op geadviseerd met aanvullende adviezen over de implementatie. Ook hebben we ingestemd met het bedrijfsnoodplan en de nieuwe klokkenluidersregeling. Tot slot is de OR betrokken geweest bij het selectieproces van de nieuwe leden voor de raad van toezicht.’ 

Wat zijn jullie plannen voor 2024?  

 ‘In december 2023 heeft de OR “Grip op je werk” als focusthema gekozen. We gaan hier informatie over opvragen bij medewerkers en zullen het thema meenemen in de adviesaanvragen aan de raad van bestuur. Gelukkig worden er al handvatten aan medewerkers geboden vanuit de organisatie op dit onderwerp. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld een afspraak maken met een coach of kunnen vakgroepleiders een gesprekstool inzetten. Toch zien we als OR nog kansen. Zeker omdat er veel aspecten onder “Grip op je werk” vallen en we vermoeden dat iedereen er weer een ander beeld bij heeft. Dat willen we als OR dan ook nader onderzoeken.’ 

Wat is kenmerkend voor de OR bij Vilans? 

‘We willen niet alleen reactief zijn, maar juist ook onderwerpen proactief op de agenda zetten. Dit is belangrijk, want medewerkers komen er niet altijd aan toe om na te denken wat van belang is en hebben ook niet direct een beeld bij medezeggenschap. Als OR kunnen we een rol vervullen in het aandragen van mogelijke onderwerpen, waarna medewerkers een keuze kunnen maken. Per onderwerp maken we een inschatting of de OR beter de medezeggenschap kan zijn of faciliteren.’ 

Deel deze pagina via: