Naar hoofdinhoud Naar footer

Medisch-generalistische zorg

Regionale behandeldienst Zuid-Limburg efficiënt en beter voor cliënt

‘Samenwerking nodig om in toekomst goede medisch-generalistische zorg in regio te kunnen garanderen'

Regionale behandeldienst Zuid-Limburg efficiënt en beter voor cliënt

‘Efficiënter, goedkoper, je bedient meer cliënten en organisatieszijn erbij gebaat.’ Zo vat bestuurder Michael Hamers van Zorg Groep Beek het project samen waarin een regionale behandeldienst werd opgezet voor kleine en middelgrote ouderenzorgorganisaties in Zuid-Limburg. Het is een sprekend voorbeeld van medisch-generalistische zorg in de regio (MGZ). ‘Ik kan iedereen in Nederland aanraden om ons voorbeeld te volgen’, zegt Michael.

Het project werd uit nood geboren. Huisartsen in de regio gaven aan dat de bereikbaarheid van een eigen specialist ouderengeneeskunde (SO) ook in kleinere zorgorganisaties in de avond- nacht- en weekenddienst (ANW) volgens een nieuw protocol voortaan vereist was.

YouTube video thumbnail

Meerdere zorgorganisaties – samen één SO

Maar kleinschalige zorgorganisaties zoals Zorg Groep Beek, waarin de huisarts verantwoordelijk is voor cliënten, hadden geen eigen SO. Zo ontstond het idee voor een project waarin meerdere organisaties samen één SO kunnen inzetten, op basis van het principe ‘couleur locale’: De SO richt zich dan op de identiteit van de betreffende zorgorganisatie. Tweede uitgangspunt: De kwaliteit van leven van de cliënt staat voorop en niet het medisch model. Je werkt vraaggericht in plaats van aanbodgericht. 

Programma Medisch-generalistische zorg in de regio

De medisch-generalistische zorg (MGZ) staat onder druk door het oplopende tekort aan huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialisten. Om goede MGZ in de toekomst te kunnen garanderen, is samenwerking hard nodig. Het programma MGZ in de regio van Vilans ondersteunt dit proces naar een andere, meer domeinoverstijgende inrichting van de MGZ. Het faciliteren van versnelling staat voorop door te ondersteunen bij vraagstukken over strategie en implementatie. Met als doel: de toegankelijkheid van medisch-generalistische zorg verbeteren en de MGZ toekomstbestendig maken in de regio.


Meer weten over het programma en het aanbod? Kijk hier op de website van Vilans 

Deel deze pagina via:

Meer over dit onderwerp onderaan de pagina

    Meer over dit onderwerp onderaan de pagina